Diagnoza

Diagnozujemy potrzeby,
śledzimy trendy rozwoju kultury

Zobacz jak działamy

Innowacyjne rozwiązania

Testujemy i wprowadzamy
innowacyjne rozwiązania

Zobacz jak działamy

Wzmacniamy partnerstwa

Budujemy sieci współpracy
między kulturą
a innymi sektorami

Zobacz jak działamy
Image

MISJA

Kreujemy rozwiązania dla instytucji kultury,
samorządów i organizacji pozarządowych.

Naszą działalność opieramy na permanentnym analizowaniu nowych trendów, zarówno w kulturze
i w sztuce, jak i w obszarze oddziaływań polityczno-gospodarczo-społecznych. Wierzymy, że sygnały zmian pojawiają się w różnych przestrzeniach ludzkiej aktywności, a te najbardziej inspirujące znaleźć można poza wąską dyscypliną branży.

 • Zainspiruj do działania swój zespół
 • Opracuj strategię rozwoju swojej instytucji

Nasze działania

SZKOLENIA I WARSZTATY

Szkolenia i warsztaty tematyczne nawiązujące do najnowszych trendów w obszarze kultury. Zarządzanie instytucją kultury, partnerstwa międzysektorowe, działania proekologiczne, realizacja projektów na rzecz i z uchodźcami, nowe trendy w rozwoju publiczności, promocji, marketingu etc.

Strategie marki

IDENTYFIKACJE WIZUALNE DLA INSTYTUCJI I SAMORZĄDÓW

W naszej analizie strategicznej uwzględniamy wiele obszarów: gospodarczy, architektoniczno-urbanistyczny, kulturalny i turystyczny. Badamy kulturowe wzorce, sposób spędzania czasu wolnego, miejsca społecznej aktywności. Porównujemy, wyciągamy wnioski – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Końcowy plan działania jest wynikiem wielu godzin pracy warsztatowej ze wszystkimi przedstawicielami stron (realizatorami/kami, partnerami instytucjonalnymi, uczestnikami/czkami działań).

Szeroki proces badawczy01

Strategia marki wraz z symbolem wizji rozwoju zawsze jest poprzedzona pogłębionym procesem badawczym, konsultacyjnym i analitycznym.

Warsztaty wydobywcze02

Celem pracy warsztatowej jest generowanie takich rozwiązań albo uwzględnianie takich obszarów, które są wynikiem przemyślanego wpływu światowych trendów na budowanie marki.

Finalny produkt03

Dbamy o wizualne prezentacje treści, uwzględniając wiele form – zarówno graficznych, jak i filmowych. Finalny key visual marki jest obszerną biblioteką, dostosowaną do wielu kanałów promocji.

Image

Podejmij współpracę

Doświadczenie i wiedza w budowaniu marki i strategii rozwoju instytucji

 • Odpowiedzialność

  Angażujemy się w proces i czujemy się za niego odpowiedzialni. Znamy konteksty działalności instytucji kultury oraz rozumiemy ich misję.

 • Innowacyjność

  Nie szukamy łatwych rozwiązań. Innowacyjność rozumiemy jako adekwatność metody do zdiagnozowanych potrzeb i potencjałów. Lubimy rozwiązania „pod prąd".

 • W odpowiedzi na współczesne wyzwania

  Nasze rozwiązania projektujemy zgodnie z wiedzą o najnowszych trendach. Towarzyszy nam namysł nad współczesnymi potencjałami, zagrożeniami i deficytami.

Sieciowanie instytucji

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Od lat jesteśmy partnerem Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury (MKAK). Jest to wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją i edukacją kulturalną. Jego celem jest integracja środowiska animatorów kultury oraz pracowników oświaty z rozmaitych instytucji i organizacji.

 • Zleceniodawca
  Forum Kultury Mazowsze
 • Liczba edycji
  4
 • Uczestnicy/czki
  2,5 tys.

Poznaj nasz zespół

Zespół

Suma naszych zawodowych doświadczeń to prawie 84 lata. Łączymy różne podejścia do tematu, optykę i wrażliwość na świat. Naszą grupę tworzy pięć osób, ale współpracujemy z wieloma specjalistkami i specjalistami. W zależności od podejmowanego działania zatrudniamy zewnętrznych ekspertów i ekspertki z wielu branż.

Michał Bargielski
Socjolog i ewaluator. Autor raportów i analiz dotyczących różnych aspektów kultury i animacji działań lokalnych, w szczególności ich znaczenia dla rozwoju lokalnego. Realizował wiele projektów z zakresu ekonomii społecznej, rynku pracy, innowacji społecznych, edukacji oraz wspierania samorządów w zakresie rozwoju regionalnego. Prowadzi szkolenia dotyczące ewaluacji instytucji, projektów i programów publicznych oraz wykorzystania kultury w sektorowych politykach samorządowych.
Michał BargielskiSocjolog i ewaluator
dr Edyta Ołdak
Graficzka, ilustratorka książek, jak również animatorka kultury, odpowiedzialna za programy edukacyjne i wizualną identyfikację działań. W 2021 kierowała procesem wyłaniania nowych rekomendacji edukacji kulturalnej, czego finałem jest dokument strategiczny dla miasta Warszawa, którego jest współautorką. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury w kategorii sztuki wizualne. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, Design Alive Award oraz nagrody Must Have.
dr Edyta OłdakGraficzka, edukatorka
Monika Gołębiowska
Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze Public Relations, komunikacji, promocji, koordynacji projektów i organizacji imprez. Absolwentka Filologii Polskiej i podyplomowego studium Public Relations. Pracowała zarówno w korporacjach, jak i w sektorze NGO oraz instytucjach kultury. Była koordynatorką Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz programu Bardzo Młoda Kultura w woj. mazowieckim. W 2016 roku odpowiadała za produkcję Kongresu Kultury, koordynowała organizację kilku edycji Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury.
Monika GołębiowskaSpecjalistka PR, kierowniczka biura
Karol Wittels
Menadżer i badacz kultury, współautor kilkudziesięciu raportów i dokumentów strategicznych dla instytucji kultury oraz samorządów. Trener i wykładowca z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS. Prezes Fundacji Obserwatorium. Specjalizuje się w badaniach odbiorców i uczestnictwa w kulturze oraz diagnozach lokalnych.
Karol WittelsTrener i socjolog
Wojciech Gorczyca
Konsultant zarządzania, team i executive coach oraz facylitator. Przez kilkanaście lat osobiście kierował organizacjami z dużymi zespołami pracowników (100 - 300 osób). Wieloletni członek zespołu poradni psychologicznej, specjalizującej się w rozwoju osobistym oraz wsparciu kryzysowym i transformacyjnym. Stworzył autorskie narzędzia zarządzania współpracą i dialogiem. Buduje strategie rozwojowe instytucji i przedsiębiorstw. Projektuje i prowadzi warsztaty diagnostyczne, szkolenia kompetencji, treningi rozwojowe i interpersonalne.
Wojciech GorczycaKonsultant zarządzania, coach i facylitator

12

Dokumenty strategiczne dla instytucji i samorządów

Nasi zleceniodawcy

Prototypujemy i testujemy nowe rozwiązania dla instytucji kultury, zarządów województwa, gmin, powiatów, organizacji pozarządowych.
Image