Image

Polityki kulturalne i strategie rozwoju kultury dla samorządów

W twojej miejscowości brakuje całościowego, długofalowego myślenia o kulturze? Czujesz, że działania są niespójne, realizowane ad hoc, a zasoby instytucji nie w pełni wykorzystywane? Z tego szkolenia dowiesz się, jak stworzyć lokalne polityki kulturalne i strategie rozwoju kultury.

Dzięki szkoleniu:

  1. Dowiesz się, jak przygotować proces strategiczny w swojej gminie.
  2. Poznasz zasady tworzenia dokumentu strategicznego.
  3. Dowiesz się, jak zaangażować lokalne zasoby do współpracy przy strategii.
  4. Poznasz sposoby przeprowadzania diagnozy lokalnej na potrzeby tworzenia strategii.
Dla kogo

Dla samorządowców, polityków, lokalnych liderów/rek, pracowników/czek instytucji kultury, ale również organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, w szczególności kadry kierowniczej.

Zakres czasowy

8 h w wersji stacjonarnej lub online

Image
Image