Image

Badania odbiorców i uczestnictwa w instytucjach kultury

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnych odbiorców: kim są, jakie są ich potrzeby, zainteresowania kulturalne, w jaki sposób spędzają czas wolny, z jakiej oferty kulturalnej korzystają najczęściej, jak postrzegają twoją instytucję itp.? Te warsztaty pozwolą ci poznać metody badań odbiorców i odbiorczynie instytucji kultury oraz wydarzeń kulturalnych.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  1. Dowiesz się, jak zaplanować projekt badawczy.
  2. Poznasz narzędzia badanie marki.
  3. Dowiesz się, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb odbiorców.
  4. Nauczysz się metod mapowanie odbiorców.
  5. Dowiesz się, jak współpracować z instytucjami badawczymi.
  6. Poznasz zasady tworzenia narzędzi badawczych.
Dla kogo

Dla pracowników i pracowniczek instytucji kultury, ale również organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, w szczególności dla działów promocji
i marketingu oraz kadry kierowniczej.

Zakres czasowy

8 h w wersji stacjonarnej lub online

Image
Image