Image

Jak przeprowadzić badania w oparciu o własne zasoby

Wiedza o otoczeniu naszej instytucji kultury czy organizacji, o faktycznych i/lub potencjalnych odbiorcach staje się coraz bardziej potrzebna w codziennej działalności w sektorze kultury. Nie trzeba być profesjonalnym badaczem, żeby badać swoich odbiorców i stworzyć lokalną diagnozę. Nie trzeba zatrudniać zewnętrznych ekspertów, żeby stworzyć proste
i skuteczne narzędzia badawcze. Dobrze przeprowadzone badania przydają się zarówno w bieżącej pracy osób odpowiedzialnych za promocję, marketing, rozwój publiczności czy pozyskiwanie funduszy, jak również w strategicznym myśleniu o rozwoju instytucji kultury czy organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  1. Czym jest diagnoza lokalna i kiedy warto ją realizować.
  2. Jak jesteśmy postrzegani.
  3. Kto może skorzystać z oferty w przyszłości.
  4. Kto skorzystał z twoich działań/oferty.
  5. Jakimi metodami pracować.
  6. Jakimi danymi dysponuje instytucja/organizacja i w jaki sposób można je wykorzystać do pracy nad diagnozą.
Dla kogo

Dla pracowników i pracowniczek instytucji kultury, ale również organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, w szczególności dla działów promocji
i marketingu, koordynatorów/ek projektów oraz kadry kierowniczej.

Zakres czasowy

8 h w wersji stacjonarnej lub online

Image
Image