Image

Diagnoza potrzeb lokalnych i jej wykorzystywanie
w działaniach instytucji kultury

Instytucje kultury pełnią coraz ważniejsze role w lokalnym środowisku, realizują też coraz bardziej różnorodne i złożone działania. Czy jednak znamy naszych odbiorców? Czy wiemy, kim są mieszkańcy najbliżej okolicy? Jakie mają potrzeby? Jak żyją? Jak spędzają czas wolny? Jakie potencjały w nich drzemią? Bez realizacji diagnozy lokalnej trudno jest stworzyć ofertę dostosowaną do potrzeb lokalnej społeczności i skuteczniej pozyskiwać nowych odbiorców.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  1. Nauczysz się korzystać z już dostępnych danych.
  2. Poznasz metody ewaluacji efektów przeprowadzonej analizy.
  3. Zdobędziesz narzędzia konieczne do mapowania liderów.
  4. Nauczysz się tworzyć segmentację mieszkańców oraz odbiorców oferty.
  5. Poznasz metody tworzenia mapy zasobów.
  6. Dowiesz się, jak opracowywać samodzielnie proste narzędzia badawcze.
Dla kogo

Dla pracowników/czek instytucji kultury, ale również organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, którzy swoje działania chcą oprzeć o wiedzę na temat lokalnej społeczności, jej problemów
i zasobów.

Zakres czasowy

8 h w wersji stacjonarnej lub online

Image
Image