Image

Wspólny cel poproszę!

Pracujesz w zespole, ale nie czujesz się w pełni zintegrowany z resztą grupy? Masz trudności z wyrażeniem swoich pomysłów lub zrozumieniem punktu widzenia innych członków i członkiń zespołu? Czujesz, że brakuje wam czasem „ducha współpracy”?

Szkolenia dotyczące pracy w grupie inicjują intensywny rozwój całego zespołu. Poprawa kluczowych obszarów współdziałania, takich jak efektywna komunikacja, budowanie zaufania i zwiększenie produktywności, przyczyniają się do podniesienia satysfakcji i sprawności organizacji.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  1. Nauczysz się, jak budować zaufanie, poprawiać dynamikę grupy i efektywnie dzielić się obowiązkami.
  2. Poznasz narzędzia i techniki, które pomagają rozwinąć umiejętności liderowania i kierowania zespołem w sposób efektywny.
  3. Poprawisz umiejętność rozwiązywania konfliktów, zarządzania różnorodnością i budowania pozytywnych relacji między członkami i członkiniami twojego zespołu.
Dla kogo

Dla pracowników/czek i zespołów każdego szczebla organizacji – dyrekcji, kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników/czek. 

Zakres czasowy

2 dni po 8h lub 3 dni po 6h

Image
Image