Image

Projektowanie innowacji i ścieżek
rezyliencji w kontekście panujących trendów

Czym jest utrata prywatności we współczesnym świecie? Co ma wspólnego biologia syntetyczna z kulturą? Jak trend "ReCity" wpłynie na rozwój miast?

Kultura to szerokie pole, a pracownicy i pracowniczki sektora kultury powinni być świadomi zmian zachodzących w obszarze technologii, gospodarki, społeczeństwa. Na szkoleniu i warsztatach uczestnicy i uczestniczki poddadzą refleksji zjawiska takie jak Urbanizacja, Zalpha, Metaekonomia, Silver tsunami i inne. Swoje przemyślenia przekujemy w projektowanie innowacji
i ścieżek rezyliencji.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  1. Poznasz nowe trendy zaobserwowane na polu gospodarki, technologii, społeczeństwa.
  2. Zdobędziesz umiejętności włączania zasad Future Literacy do swojej pracy edukacyjno-animacyjno-społecznej.
  3. Zaprojektujesz rozwiązania i innowacje w odniesieniu do możliwych kryzysów, jakie czekać nas będą w przyszłości.
Dla kogo

Dla animatorów/rek, edukatorów/rek, nauczycieli i nauczycielek z każdego etapu edukacji. Zarówno dla początkujących, jak
i dla tych mocno zaawansowanych,
w szczególności zaś dla tych, którzy potrzebują inspiracji do swoich działań.

Zakres czasowy

8 h w wersji stacjonarnej lub online

Image
Image