Image

Podnoszenie kompetencji przyszłości
w projektach z zakresu edukacji wizualnej

Eksperci są pewni, że zdobywanie kompetencji miękkich jest jednym z ważniejszych celów działań edukacyjnych. Czym są kompetencje przyszłości i w jaki sposób uwzględniać je w projektach z zakresu edukacji kulturalnej? Jak realizować projekt nastawiony głównie na proces, nie efekt finalny? Co w tym procesie musi się zadziać, aby zapewnić bezpieczeństwo jego uczestnikom i uczestniczkom. Na szkoleniu dowiesz się, czym jest aktywne uczenie się, krytyczne myślenie i analiza, znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy kreatywności można się nauczyć oraz w jaki sposób poprzez edukację kulturalną wypracować w uczestnikach i uczestniczkach projektu umiejętność rozwiązywania złożonych problemów.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  1. Dowiesz się, czym w praktyce są kompetencje przyszłości.
  2. Dowiesz się, czym jest model czterech poziomów kompetencji i metoda Kepner-Tregoe.
  3. Zmierzysz się z próbą rozpisania celów projektowych, które uwzględniają kompetencje przyszłości.
Dla kogo

Dla animatorów/rek, edukatorów/rek, nauczycieli i nauczycielek z każdego etapu edukacji. Zarówno dla początkujących, jak
i dla tych mocno zaawansowanych,
w szczególności zaś dla tych, którzy potrzebują inspiracji do swoich działań.

Zakres czasowy

8 h w wersji stacjonarnej lub online

Image
Image