Image

Otoczenie instytucji terenem aktywnym poznawczo

Gdzie zaczyna się działalność twojej instytucji i czy można wykreślić jej granice? W jaki sposób zaaranżować otoczenie budynku, żeby pomagało w realizowaniu misji i wizji instytucji? Co to znaczy teren edukacyjnie i poznawczo aktywny i jak prostymi metodami zapewnić swoim odbiorcom przestrzeń do zdobywania doświadczeń? Na naszym kursie dowiesz się,
w jaki sposób kształtować otoczenie instytucji kultury, żeby pełniej realizować swoje cele.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  1. Poznasz konkretne gatunki roślin, które inspirują do nauki i obserwacji przyrodniczych.
  2. Poznasz metody na zaaranżowanie otoczenia instytucji w taki sposób, aby sprzyjała integracji.
  3. Zdobędziesz wiedzę i narzędzia pozwalające wspólnie z odbiorcami twoich działań zaprojektować rozwiązania dla otoczenia budynku.
  4. Odnajdziesz wiele inspiracji na wykorzystanie przestrzeni wokół instytucji do realizacji swoich celów kulturalno-edukacyjnych.
Dla kogo

Dla animatorów/rek, edukatorów/rek, nauczycieli i nauczycielek z każdego etapu edukacji, dyrekcji instytucji edukacyjno-kulturalnych.

Zakres czasowy

8 h w wersji stacjonarnej lub online

Image
Image