do zobaczenia jutro

Do zobaczenia jutro! Wystawa i opowieść o trendach

Żyjemy w rytmie minutowych rolek. Poddajemy w wątpliwość naukowe fakty i akceptujemy mówiące przedmioty. Dziś potrzeba fizycznego doświadczania wszystkimi zmysłami jest tak samo silna jak pragnienie ucieczki w wirtualną rzeczywistość. Dziś odporność zarazków na działanie leków jest podobnie silnym zagrożeniem co dron zabójca. Trochę trudno nam nadążyć za dniem „dzisiejszym”, pełnym zwrotów akcji i niespodzianek. Pojawia się pytanie co nas czeka jutro i czy jesteśmy w stanie choć trochę go oswoić?

Coraz częściej słyszy się głosy, że to, co świat może nam zagwarantować, to wieczna zmienność i niepewność. Powstaje więc pole do ludzkich poszukiwań, które pozwolą choć odrobinę poczuć kontrolę nad niestabilnością otoczenia. Trendy to nie kolor sezonu czy popularna piosenka, ale metodyczne określenie kierunków, w jakich zmierza cywilizacja i społeczeństwo. Analitycy od lat im się przyglądają, opisując zjawiska zachodzące na szerokim polu ludzkiej aktywności, znajdując w nich pewne reguły zachowań i próbując przewidzieć kierunki zmian. Poprzez wystawę opowiemy o globalnych tendencjach zachodzących na polu gospodarki, społeczeństwa i technologii, znajdując kontekst dla zjawisk takich jak „deglobalizacja”, „symbiocen”, „multipolaryzacja”. Zrobimy to poprzez próbę narracji, która czerpie z współczesnych praktyk artystycznych.

W dniach 25.09.2023-10.10.2023 w pop-upowej przestrzeni wystawienniczej przy ulicy Kubusia Puchatka w Warszawie zostanie zaprezentowana wystawa o trendach. Stanie się ona punktem wyjścia do spotkań, rozmów, warsztatów dedykowanych przyszłości oraz będzie próbą odpowiedzi na niektóre pytania. Czym jest badawczy namysł nad nowymi formami zachowania i preferencji społeczeństwa? W jaki sposób on jest monitorowany? Dlaczego niektóre trendy zachodzą na lokalnym gruncie, inne stają się globalnymi tendencjami?

Ważną częścią wystawy będzie oddanie głosu artystom i artystkom. Przez pryzmat ich wypowiedzi artystycznych przyjrzymy się ewentualnym zmianom, które na nas czekają, uważnie i krytycznie podejmując interakcje z jutrem.

Na wystawie zobaczymy nowe prace czworga osób. Aliaksandr Adamau jest białoruskim artystą od roku mieszkającym w Polsce. Tworzy obiekty przypominające narzędzia na pograniczu użyteczności, łączy inteligentny humor z poczuciem grozy konfliktu i doświadczenia migracji. Pamela Bożek wykorzystuje widzialność sztuki na rzecz działań ze społecznością. Na wystawie zaprosi do nowego długofalowego działania opartego na performowaniu ulgi. Bezpośredni wpływ na przyszłość artystka realizuje poprzez ziołową kurację duszy i ciała. Piotr Kopik zadaje podstawowe pytanie o rozproszoną tożsamość. Tworzy zdarzenia wirtualne i materialne obiekty zaludniane przez charakterystyczne awatary (wcielenia), byty podkreślające dziwność lustrzanego świata. Julia Woronowicz tworzy środowiska na pograniczu badań naukowych, teorii alternatywnych i mitów, wypełnia je obrazami, obiektami i opowieściami. Na wystawie zobaczymy początek nowej historii o kobiecej kolonii założonej w księżycu.

W programie towarzyszącym wystawie, wspólnie z ekspertkami i ekspertami rozmawiać będziemy o biologii ewolucyjnej w mieście, wojnach informacyjnych, odczytywaniu myśli i kradzieży tożsamości. Na panelu dyskusyjnym poświęconym ulepszaniu ludzkiego ciała poprzez nowe technologie zderzymy się z etyczną oceną takich praktyk. Nie zabraknie też warsztatów, na których wspólnie z młodymi uczestnikami i uczestniczkami zaprojektujemy narzędzia alternatywnego transportu a z dorosłymi zastanowimy się nad przyszłością miejskich ogrodów zoologicznych. 

Czas trwania wystawy: 25.09.2023-7.10.2023
Miejsce: Warecka 8, wejście od ul. Kubusia Puchatka – w siedzibie partnera wystawy Agencja Track (Duust)
Kurator: Paweł Brylski, Edyta Ołdak
Artyści i artystki: Aliaksandr Adamau, Pamela Bożek, Piotr Kopik, Julia Woronowicz
Projekt graficzno-ekspozycyjny części narracyjnej: Edyta Ołdak
Projekt architektoniczny: Artur Gosk

Organizator: Fundacja Obserwatorium
Współorganizator: Dom Kultury Śródmieście, Mazowiecki Instytut Kultury

Finansowanie: Projekt finansuje m.st. Warszawa. Projekt został również dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu NArodowego Centrum Kultury: Kultura Interwencje. Edycja 2023