Analiza i diagnoza sytuacji, trendów oraz potencjału instytucji

Analiza i diagnoza sytuacji, trendów oraz potencjału instytucji

Szkolenia i warsztaty dla Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Celem warsztatu było rozpoznanie możliwości wykorzystania wewnętrznych zasobów zespołu, do budowania pozycji instytucji wobec wyzwań dzisiejszego świata. Osoby uczestniczące w warsztatach zostały przeprowadzone przez proces identyfikowania potencjałów i ograniczeń pracy poszczególnych członków zespołu, a następnie zestawienia go z misją i różnorodnymi formami działania organizacji. Kolejnym krokiem była próba oceny szans i możliwości wykorzystania tych zasobów w odpowiedzi na potencjalne wyzwania, z jakimi konfrontują się instytucje kultury w latach 20 XXI wieku.

Podjęliśmy również kilka innych tematów szkoleniowo-wydobywczych, takich jak: założenia metodyk zarządzania projektami (kategorie adekwatności i skuteczności), omówienie zasadniczych paradygmatów metodologicznych (kluczowe elementy i terminy – struktura, cele, plan, zakres, zasoby, mapowanie, ryzyka, budżet, wydajność, jakość), zmiany w metodologii PM – od kaskady do zwinności.
Proces praktycznego zarządzania projektem to między innymi inauguracja projektu, jego realizacja, analiza obciążenia zespołu, raportowanie postępów, zakończenie i ewaluacja. Nie należy jednak zapominać o procesie zarządzania wiedzą i celebracji. Z programu prowadzonych warsztatów

Główne założenia i cele części warsztatowej

  • Analiza misji i celów
  • Analiza potencjałów
  • Analiza trendów i warunków działania
  • Wezwanie do działania